Link do Facebook firmy KN zajmującej się rozszerzeniami komputera w autach marki Opel Facebook

Polityka prywatności portalu KN

Nazwa firmy: KN Kamil Niedzielski
Nip: 6462830199
Regon: 243635090
Adres siedziby firmy: 43-100 Tychy ul. Goździków 75

Tel. kontaktowy właściciela: 504-059-482
Adres mailowy właściciela: kamil.niedzielski@icloud.com

Administratorem danych osobowych podawanych w formularzach jest KN Kamil Niedzielski. Dane przechowywane są na zakupionym serwerze z firmy smarthost.pl i odpowiednio zabezpieczone. Wszelkie prośby związane z usunięciem danych prosimy kierować na adres mailowy podany powyżej. W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: Tel: 504-059-482. Strona została wykonana przez KN Kamil Niedzielski. Wszelkie prawa do layoutu strony zastrzeżone przez KN Kamil Niedzielski.

Prawa autorskie serwisu KN Kamil Niedzielski

Wszystkie artykuły ( treści ), ilustracje, zdjęcia oraz projekt strony, są autorstwa KN Kamil Niedzielski. Zastrzegamy sobie prawo do kopiowania treści, zdjęć, ilustracji oraz udostępniania jakichkolwiek treści zawartych w serwisie. Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie treści na użytek prywatny, jedynie poprzez wyświetlanie treści na stronie www online. Nie wyrażamy zgody na: publikacje, udostępnianie, przekazywanie, tworzenie zrzutów ekranu, kopiowanie kodu źródłowego. Nie wyrażamy zgody na pobieranie materiałów do wykorzystywania w firmach medycznych w celach zarobkowych, a jedynie na użytek prywatny. Wszelkie treści posiadają znak wodny i są zabezpieczone przed kopiowaniem.

Niniejsza strona internetowa w tym jej struktura oraz projekt graficzny, stanowią wyłączną własność KN Kamil Niedzielski oraz podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst pierwotny: Dz. U. 1994 r. Nr 24 poz. 83, tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631). Kopiowanie elementów Strony, informacji, tekstów, zdjęć czy też innych elementów graficznych, jak również znaków graficznych zamieszczonych na stronie, do celów publicznych lub komercyjnych (m.in. w celu wykorzystania w całości, części lub w formie zmodyfikowanej w innych serwisach WWW, w publikacjach elektronicznych lub w wersji materialnej), bez uprzedniej pisemnej zgody KN Kamil Niedzielski, jest zabronione.

KN Kamil Niedzielski zastrzegają sobie prawo do zmiany oraz poprawiania informacji zawartych na stronie w każdym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników sieci internet.

KN Kamil Niedzielski nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość stron internetowych ,nie stanowiących własności wyżej wymienionych, do których odnośniki (linki) zostały zamieszczone na niniejszej stronie, za wypowiedzi na forum dyskusyjnym oraz komentarze pod artykułami.

Informacje ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług poprzez Serwis.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie są: KN Kamil Niedzielski.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych, opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych, na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez KN Kamil Niedzielski. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności, jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.

Polityka Cookies

Niniejsza witryna używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy [nazwa] w celu optymalizacji działań.